Projekt remontu instalacji Elektrycznej.Projekt wykonawczy Mickiewicza 4.
Kosztorys nakładczy Mickiewicza 4.
Kosztorys nakładczy Mickiewicza 4 ATH.
Projekt wykonawczy Mickiewicza 8.
Kosztorys nakładczy Mickiewicza 6,8.
Kosztorys nakładczy Mickiewicza 6,8 ATH.
Projekt wykonawczy Mickiewicza 12.
Kosztorys nakładczy Mickiewicza 10,12,14.
Kosztorys nakładczy Mickiewicza 10,12,14 ATH.
Projekt wykonawczy Mickiewicza 16.
Kosztorys nakładczy Mickiewicza 16.
Kosztorys nakładczy Mickiewicza 16 ATH.
 
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Ognisko V"
Mickiewicza 4-16, 01-517 Warszawa
E-mail spoldzielnia@mickiewicza.waw.pl