Sprawozdania z Walnego Zgromadzenia

2020r.

2019r.

2018r.

2017r.

2016r.

2015r.

2014r.

2013r.

2012r.

2011r.

2010r.

2009r.

2008r.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Ognisko V"
Mickiewicza 4-16, 01-517 Warszawa
E-mail spoldzielnia@mickiewicza.waw.pl