Statut spółdzielni budowlano mieszkaniowej

Statut 15 maja 2018.

Statut 25 kwietnia 2017.

Statut 13 listopada 2014.

 
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Ognisko V"
Mickiewicza 4-16, 01-517 Warszawa
E-mail spoldzielnia@mickiewicza.waw.pl