Konkurs na wykonanie modernizacji węzłów cieplnych.Projekty budowlano wykonawcze:

Projekt Budowlano-Wykonawczy Mickiewicza 4 w 1.
Kosztorys nakładczy Mickiewicza 4 w 1
Kosztorys nakładczy Mickiewicza 4 w 1
Projekt Budowlano-Wykonawczy Mickiewicza 10 w 2
Kosztorys nakładczy Mickiewicza 10 w 2
Kosztorys nakładczy Mickiewicza 10 w 2
Projekt Budowlano-Wykonawczy Mickiewicza 16 w 3
Kosztorys nakładczy Mickiewicza 16 w 3
Kosztorys nakładczy Mickiewicza 16 w 3
 
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Ognisko V"
Mickiewicza 4-16, 01-517 Warszawa
E-mail spoldzielnia@mickiewicza.waw.pl