Sprawozdania Rady NadzorczejProtokół nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 2020-02-04

Rezygnacja z członkostwa w RN z dn. 2020-03-17

Sprawozdanie z działalności RN 2020-03-17

Uchwała Rady Nadzorczej nr 01-2020 z dn. 2020-04-21

Uchwała Rady Nadzorczej nr 02-2020 z dn. 2020-04-24

Uchwała Rady Nadzorczej nr 03-2020 z dn. 2020-06-02

Uchwała Rady Nadzorczej nr 04-2020 z dn. 2020-06-16

Protokół nr 3 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 2020-06-16

Sprawozdanie z działalności RN 2020-06-17

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 2020-10-28

Uchwała Rady Nadzorczej nr 05-2020 z dn. 2020-10-28

Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 2021-03-04Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Ognisko V"
Mickiewicza 4-16, 01-517 Warszawa
E-mail spoldzielnia@mickiewicza.waw.pl